LÁZNĚ LUHAČOVICE – lázně z nejkrásnějších

Luhačovice = největší moravské lázně s trvale vysokou úrovní poskytovaných lázeňských a wellness služeb, s kvalitními hotely a výbornými cenami pobytů

Jurkovičův dům s kolonádou.jpg
Luhacovice  pramen Ottovka 2.jpg
obrázek
 

Proč právě Lázně Luhačovice ?
Lázně Luhačovice poskytují svým hostům odpočinek v krásném prostředí uprostřed parků, pramenů a fontán. Jurkovičova architektura v harmonii s okolní přírodou a příznivým klimatem vytváří neopakovatelnou atmosféru luhačovických lázní.
A samozřejmě Vincentka, Ottovka a Aloiska - nejznámější z luhačovických 16 pramenů, ze kterých každou hodinu vyvěrá v lázních Luhačovice na povrch 15000 litrů léčivé minerální vody.
Právě lázně Luhačovice jsou tím správným místem pro zdravotní dovolenou, pro Váš opravdový odpočinek, spojený s mnoha příjemnými lázeňskými zážitky.
Navštivte lázně Luhačovice a určitě se budete do této oázy zdraví, klidu a pohody rádi vracet.

Lázně Luhačovice – historie

Lázně Luhačovice – indikace a léčebné metody

Lázně Luhačovice – volný čas

Lázně Luhačovice – zajímavosti a okolí

Lázně Luhačovice – fotogalerie

V lázních Luhačovice nabízíme lázeňské hotely:

Lázně Luhačovice – historie:

První stopy slovanského osídlení v tomto kraji jsou doloženy již v 7. a 8. století, což dosvědčují archeologické nálezy v Oboře u Luhačovic. Po staletí nebyl však kraj trvale obydlen. Byla to pohraniční oblast, sužována mnoha nepřátelskými vpády, které i v dalších staletích ztěžovaly budování vesnic a osad. První písemnou zprávu o Luhačovicích známe z roku 1412. To však neznamená, že by Luhačovice byly teprve osídleny. Nejstarší historická zmínka související s touto oblastí se váže k Prakšicím a Biskupicím a je z roku 1140. Uvedené zprávy o Luhačovicku jsou dokladem postupu osídlování, které směřovalo z rovin do hornatějších území.
Vytvořila se struktura vesnic a katastrů, která se bez větších změn uchovala až do poloviny 19. století. Zdejší vesnice velmi utrpěly nepřátelskými vpády. Navíc toto panství vlastnil v polovině 15. století uherský magnát Pankrác od sv. Mikuláše, neblaze proslulý vůdce lapků pustošících celý kraj. Zdrojem obživy v kopcovitém kraji Luhačovicka bylo dobytkářství a ovocnářství, o čemž svědčí pečeť - košatý strom s jablky, vpravo krojidlo a vlevo radlice.
V roce 1590 náležely Luhačovice rodu Bartodějských z Bartoděj. Po Bílé Hoře propadly Luhačovice konfiskaci a získal je Maxmilián z Lichtenštejna. Ten je 1629 odprodal Gabrielovi Šerenyimu, v jehož rodě zůstaly do roku 1945. Tento rod sehrál v dalším rozvoji Luhačovic mimořádnou úlohu. Šerenyiové si uvědomili význam léčivých vod a jejich využitelnost pro podnikání. Hrabě Ondřej Šerenyi dal na severním úpatí Malé Kamenné upravit pramen, který pronikal na povrch s hlasitým bubláním a nazýval se Bublavý. Koncem 18. století byl přejmenován a označen názvem odvozeným od křestního jména mužského člena šlechtické rodiny. V tomto případě šlo o Amanda Šerenyiho, a proto dostal jméno Amandka.
Kolem roku 1860 byl upraven další pramen. Původně se jmenoval Hlavní, později byl přejmenován podle hraběte Vincenta Šerenyiho na Vincentku. Zprávy o hojivé moci luhačovických vod se roznesly po okolí a u pramenů se začali objevovat první hosté. Pro několikadenní pobyt v Luhačovicích, který byl předpokladem léčebného účinku, nebylo ubytování, chyběla možnost stravování i léčebná zařízení.
Postupně však zájem o zdejší prameny vzrůstal a tehdejší majitel luhačovického panství dal postavit v roce 1789 poblíž pramenů hostinec s několika pokoji pro ubytování hostů. Rozmach lázní podporovaly zprávy o úspěšném léčení a četné lékařské práce, které vysoce hodnotily blahodárnou léčivou sílu "luhačovské vody". Odborné posudky s kladným hodnocením byly příčinou zvýšeného vývozu zdejší minerálky i důvodem k růstu počtu léčených pacientů.
Koncem 18. století stavební ruch kolem pramenů značně zesílil. V Luhačovicích byl postaven Zámeček, Vincencův dům, Stolařský dům, Venkovský dům a další s pokoji pro hosty. V roce 1795 byla vystavěna kaplička Svaté Alžběty, na jejíž fasádě byl zpodobněn znak hraběcí rodiny Šerenyiů. Hlas zvonu na její věžičce oznamoval začátek a konec léčebného dne. Kaple stojí dodnes a je nejstarší stavbou lázeňského středu.
V polovině 19. století měly lázně Luhačovice 10 pojmenovaných domů s 83 pokoji, dvě kuchyňská stavení a dvě náměstí - Hlavní a Josefské. V roce 1895 zaznamenaly lázně Luhačovice do té doby největší počet hostů - až 1 700. Právě v tomto roce se však projevily dosud skryté rozpory. Hosté lázní Luhačovuice si stěžovali na chátrající vnitřní zařízení lázeňských budov a léčebných prostorů. Dožadovali se většího pohodlí, protože mnohde chybělo i základní vybavení.
Konec 19. století zastihla lázně Luhačovice stagnace a hrozící úpadek. Přeměna lázní v akciovou společnost v roce 1902 byla výrazným mezníkem pro Luhačovice. Byla vybudována železniční trať Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, která se stala pro město nezbytnou; do Luhačovic začaly jezdit přímé vozy z Prahy, Brna a Olomouce (1905).
Začátkem roku 1902 se v Luhačovicích konala ustavující schůze akciové společnosti, předsedou správní rady byl zvolen hrabě Otto Šerenyi, ředitelem lázní a iniciátorem vzniku akciové společnosti Lázní Luhačovice se stal MUDr. František Veselý a jejich správcem Slovák Cyril Holuby. Všichni usilovali o jejich maximální rozvoj, vybavení a vysokou léčebnou úroveň; věnovali mimořádnou péči minerálním pramenům a uvědomovali si význam kvalitního a bohatého kulturního a společenského života v Luhačovicích.
Společně s nimi realizoval sen o lázních moderních a komfortních architekt Dušan Jurkovič. Jeho dílo je výsledkem snahy porozumět prostředí, ve kterém žil, rozpoznat a chránit jeho hodnoty a porozumět lidem, pro které tvořil. Jeho cit pro prostředí a pochopení lázní Luhačovice lze dodnes obdivovat při prohlídce Jurkovičova (dříve Janova) domu na Lázeňském náměstí, nedaleko položené a dnes krásně zrekonstruované Chaloupky, či v půvabných Slunečních lázních, budově Jestřabí a Vodoléčebného ústavu. Všechny tyto stavby jsou dokumentem o velikosti umění Dušana Jurkoviče, ale zároveň dokazují mimořádnost prostředí, které jejich tvůrce inspirovalo.
Finanční možnosti Akciové společnosti Lázně Luhačovice však nestačily na výstavbu důstojného kulturního stánku. Tohoto úkolu se ujalo Družstvo pro postavení lázeňského divadla. Iniciátorem a nadšeným organizátorem celé akce se stal znamenitý lázeňský lékař Dr. Zikmund Janke. Provoz divadla začal v roce 1908, avšak s velkými potížemi a dluhy. Přesto bylo postavení budovy divadla velkým přínosem v kulturním životě lázní Luhačovice.
Po válečné stagnaci znamenal vznik Československa počátek nového rozvoje lázní Luhačovice. V roce 1922 byla v blízkosti nádraží dokončena stavba obecního úřadu a měšťanské školy. Na výstavbě lázní Luhačovice se podíleli známí architekti, kteří vtiskli městu svérázný půvab a neopakovatelnou tvář. Arch. Bohuslav Fuchs se podílel na výstavbě Bílé čtvrti, arch. J. L. Holzl projektoval hotel Arco (dnes lázeňský dům Morava), bratři Kubovi se projekčně podíleli na stavbě sokolovny dobudované v roce 1930, aj.
V roce 1928 byla dokončena a napuštěna přehrada nad Luhačovicemi. V roce 1931 byla obec elekrifikována. Vzhled lázeňského areálu se radikálně mění v roce 1934 stavbou Společenského domu podle návrhu architekta J. Roita. Přes velký stavební rozvoj, zvětšující se počet obyvatel i pokračující modernizaci místa trvalo téměř 6 let od podání žádosti vládě, než byly Luhačovice povýšeny na město. Stalo se tak 3. července roku 1936. Od podání žádosti o povýšení na město se luhačovická obec snažila, aby Luhačovice i svým vzhledem nabyly městského rázu.
Ve středu města Luhačovice byla vybudována nová dominanta - budova spořitelny, slavnostně otevřená 15. srpna 1937, dnes budova městského úřadu. Ve 30. letech měly Luhačovice policejní pravomoci, také byly městem malých živnostníků, jejichž živnosti se zcela podřizovaly lázeňskému a sezónnímu charakteru místa, měly měšťanskou školu, střední školu i školu mateřskou.
Po roce 1930 se stal hlavním místem kulturních akcí sál nové sokolovny a od roku 1935 především Společenský dům v areálu lázní Luhačovice, využívaný hojně i mimo lázeňskou sezónu. Do tohoto rozvíjejícího se společenského a kulturního života zasáhla II. světová válka a okupace. Luhačovice byly obsazeny 16. března 1939. V květnu 1941 byli z města odtransportováni Židé do Terezína, většina z nich se nevrátila. Stejný osud potkal i luhačovické Cikány. Lázeňské penziony, vily a hotely byly využity pro ubytování německé mládeže, včetně budovy školy.
Osvobozením 2. května 1945 začíná pro luhačovické lázně nová etapa vývoje. Vedení lázní Luhačovice zajistilo projektovou dokumentaci a pustilo se do velkorysého řešení lázeňského náměstí. Velká kolonáda svým efektním obloukovým půdorysem sleduje úpatí Velké Kamenné a je nadlehčena prosklením, umožňujícím pohled do zeleně. Mohutná hmota haly Vincentky je zmírněna horizontální linií Malé kolonády a polikliniky. Lázně Luhačovice tím získaly nejen potřebné funkční prostory, ale i významné panoramatické dominanty, které spolu s Jurkovičovým domem vytvářejí charakteristický vzhled místa. K lázeňskému prostředí neoddělitelně patří upravené a vyzdobené parky, sochy a fontány.
Nejznámější luhačovickou fontánu vytvořil Jan Kavan, ta byla převezena ze světové výstavy EXPO 58 v Bruselu, a proto se nazývá Bruselská. Na Lázeňském náměstí je Kruhová fontána. Nejnovější fontána v Luhačovicích je součástí dominanty kruhového objezdu vybudovaného v roce 2000 na náměstí 28. října. Minerální prameny jsou nejcennějším a ničím nenahraditelným bohatstvím lázní Luhačovice. Odedávna se jim věnovalo mnoho pozornosti a nikdy nebyla péče o minerální prameny přerušena.
Hydrogeologickými průzkumy bylo potvrzeno, že existují další relativně vydatné zdroje léčivé vody a byl vyvrácen mylný předpoklad, že se kapacity jednotlivých luhačovických pramenů vzájemně negativně ovlivňují. V roce 2000 byl slavnostně vysvěcen nejnovější luhačovický pramen Svatého Josefa u kostela Svaté Rodiny.
Historie lázní Luhačovice je úzce spjata se stavbami v místě, s přírodou a lázeňstvím. I kulturní život byl a je úzce spojen s typickými stavbami - především Lázeňským divadlem, Společenským domem, Městským domem kultury Elektra. V popředí kulturního života byla vždy hudba, pokládána za součást léčení, protože příznivě působí na duševní stav pacienta. Kolonádní koncerty jsou nedílnou součástí luhačovických odpolední stále.
Mnozí umělci se v Luhačovicích léčili a stali se příznivci lázní. Patřil k nim Leoš Janáček, který navštívil Luhačovice pětadvacetkrát, měl je rád, staly se mu místem léčení, odpočinku, skladatelské činnosti i osudovou inspirací. V Luhačovicích vznikla větší část Glagolské mše a náčrtky k opeře Liška Bystrouška. Luhačovické Zálesí mu bylo i vděčným krajem pro sběr lidových písní. Vl. Vokurka ve své publikaci Janáček a Luhačovice charakterizuje jeho sepětí s lázněmi takto: "Janáčkův vztah k Luhačovicím byl důvěrný, upřímný a trvalý. Každoročně se vracel do svých lázní Luhačovice, aby se nechal unést rozmarným, mnohotvárným a bezstarostným životem, kde jeho nenasytné smyslové vnímání nacházelo uspokojení, pohodu a současně celou řadu tvůrčích nápadů a inspirací." Na jeho počest se pořádá každoročně hudební festival Janáček a Luhačovice.
Do lázní Luhačovice rádi přijížděli i další skladatelé, dirigenti a pěvci, například Otakar Ostrčil, Josef Suk, Dr. Janko Blaho, Libuše Domanínská, Sylvie Kodetová. Příjemné přírodní prostředí a neopakovatelná atmosféra lázní Luhačovice se staly inspirací mnoha fotografů a malířů. Někteří z nich se v Luhačovicích usadili natrvalo, jako Otto Otmar, impresionista František Pečinka a grafik Jiří Pacák. Luhačovice jsou neoddělitelně spjaty s tvorbou Antonína Slavíčka, Joži Úprky, Zdeňky Vorlové a mnoha dalších. Snad ani není možné vyjmenovat ty, kteří milují Luhačovice a kteří v nich pobývali nebo pobývají. zpět

Lázně Luhačovice – indikace a léčebné metody:

Luhačovice jsou lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu.
Prameny v Luhačovicích
Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochlorido- sodných kyselek a jeden sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 - 12 °C. Luhačovické vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a pro vynikající proplynění volným kysličníkem uhličitým.
V Luhačovicích se léčí
Onemocnění dýchacího ústrojí (astma, alergická onemocnění dýchacích cest, chronická bronichitida, poruchy hlasu a chraptivost, pooperační stavy dýchacích cest, průduškové astma, fibróza plic.)
Nemoci trávicího ústrojí (poruchy trávení a nechutenství, klidové stádium vředové nemoci žaludku a dvanácterníku, stavy po operacích jícnu, žaludku a žlučníku.)
Nemoci z poruch látkové výměny (cukrovka, otylost.)
Poruchy pohybového aparátu (bolestivá onemocnění šlach, svalů, úponů, mimokloubní revmatismus, bolestivé syndromy páteře.)
Nemoci oběhového ústrojí
Onkologické nemoci (onkologické případy po ukončení léčby.)
Lázeňská léčba spočívá ve využití přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami.
Léčebné metody v Luhačovicích
Pitná kúra

Pro Luhačovice jedna ze základních lázeňských procedur, předepisovaná při léčbě celé řady onemocnění, jako jsou např. onemocnění zažívacích orgánů, cukrovka, ledvinová a urologická onemocnění, předepisuje se i při onemocnění dýchacích cest nebo při otylosti. K pitné kúře jsou využívány zejména prameny Vincentka, Ottovka, Aloiska a pramen sv. Josefa.
Inhalace
Procedura je podávána s pomocí inhalátorů, ve kterých je přírodní minerální voda roztříštěna na velmi drobné částečky, které jsou ústy nebo nosem vdechovány. Částečky svým elektostatickým nábojem a PH zvlhčují, ovlivňují epitel dýchacích cest a usnadňují tak odkašlávání. Případně jsou do inhalátoru přidávány léky.
Uhličité koupele 
Teplota a hydrostatický tlak vody působí fyzikálně přes kůži a ovlivňují funkce orgánů, krevní oběh, procesy látkové výměny a prokrvování. Procedura také snižuje krevní tlak. Složky obsažené ve vodě pronikají do organismu a vyvolávají pozitivní změny. 
Přísadové koupele:
V Luhačovicích se poskytují s různými přísadami: sůl z Mrtvého moře, rašelinový extrakt ovesný extrakt, Solfatan, Calmonal, Kleopatřina-pomerančová koupel a další
Vodoléčebné a suché koupele
Perličková koupel, vířivá koupel, perlivě vířivá lázeň horních nebo dolních končetin, hydroxeur - automatizovaná podvodní airmasáž,  střídavé nožní koupele, suchá uhličitá koupel - do vaků je aplikován plynný CO2. Kysličník uhličitý po vstřebání zlepší prokrvení končetin, pánve a trupu.
Masáže
Masáž klasická s éterickými oleji částečná/celková - masáž je aplikována vleže či vsedě a to na oblast zad nebo celého těla. Různými hmaty se uvolňuje svalové napětí a navozuje svalová harmonie. Při masáži jsou použity éterické oleje, které současně navozují psychickou pohodu.
Další specializace v rámci klasické masáže - rekondiční, regenerační, relaxační, anticelulitidová či masáž hrudníku (uvolnění dýchacích svalů).
Reflexní masáže - soustava velmi jemných hmatů, které pracují s kůží a podkožím. Efekt této masáže je založen na neurologickém podkladě a znalosti inervace lidského těla a tzv. Headových zón. Možnými indikacemi jsou bolesti zad, migrény a některá vnitřní onemocnění - např. astma či bronchitida.
Podvodní masáže - masáž je prováděna ve vaně, kdy školený pracovník masíruje jednotlivé partie proudem vody pod tlakem 1-2 kPa. Tato masáž je prováděna z důvodů bolesti zad, odstranění svalové únavy, péče i jizvy.
Další masáže: Tradiční thajská masáž, Medová masáž, Masáž lávovými kameny, Reiki masáž, Manuální lymfatická drenáž
Zábaly
Přírodní rašelinový zábal - působení tohoto přírodního léčivého prostředku spočívá, stejně jako u minerální vody, v příjmu účinných látek přes kůži. Současně je prostřednictvím vysoké teploty a délky působení vyvíjeno hloubkové teplo, které má za následek uvolnění svalů a svalových skupin. Teplota ovlivňuje jak orgánové procesy a procesy látkové výměny, tak vegetativní funkce. Pozitivní působení na kůži a její prokrvení je využíváno také ke kosmetickým účelům.
Skořicový (anticelulitidový) zábal - Tento zábal s prohřívacím účinkem má především anticelulitidové účinky. Taktéž dochází k psychickému uvolnění.
Zábal z mořských řas (odtučňovací) - Mořské řasy zlepšují látkovou výměnu a podporují tak odtučňovací programy. Současně mají vliv na celkové psychické uvolnění.
Slatinný zábal jednoduchý/složitý - Teplo, které je šetrně předáváno z polštáře naplněného slatinou, uvolňuje svalové napětí a prohřívá klouby.
Lavatherm jednoduchý/složitý - Termozábal, Lavatherm při kontaktu s pokožkou tuhne a toto teplo se vstřebává a odevzdává kůži.
Elektroléčba a světloléčba
Diathermie - Distanční elektrody se aplikují dle předpisu lékaře. Indikacemi jsou svalové kloubní i mimokloubní bolesti, astma, ledvinová onemocnění.
Diadynamik - Dvě elektrody se aplikují na místo předepsané lékařem. Indikacemi jsou svalové, kloubní a mimokloubní bolesti.
TENS proudy - Elektroléčebná procedura využívající se k léčbě pohybového aparátu.
Interferenční proudy - Elektrody se aplikují na místo předepsané lékařem. Tato metoda se využívá při bolestech svalů kloubů i mimokloubních částí.
Solux (infračervené záření) - Lékařem předepsané části těla (nejčastěji vedlejší nosní dutiny) se prohřívají infračerveným světlem. Tato procedura je účinná při nachlazení a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.
Ultrazvuk - Po nanesení kontaktního média na předepsanou plochu zdravotník pohybuje hlavicí ultrazvuku v označeném místě. Indikacemi jsou svalové, kloubní a mimokloubní bolesti a hojení jizev. 
Čtyřkomorová lázeň - Elektrogalvanická koupel horních a dolních končetin. Využívá se k léčbě nervových a cévních onemocnění.
Laser - Laserovou sondou či scanerem je aplikován laserový paprsek s biostimulačním účinkem. Užívá se při svalových a kloubních bolestech, hojení jizev, akutní herpes zoster a dalších.
Speciální terapie
Akupunktura - využívá se k prevenci, diagnostice a léčbě převážně funkčních poruch organismu, bolestivých stavů, alergických onemocnění, návykových stavů a poruch motorických funkcí, léčba spočívá v cíleném ovlivňování organismu zaváděním speciálních jehel do přesně ohraničených míst na určený čas.
Magnetoterapie - Fyzikální terapie, aplikátor či solenoid je přiložen dle předpisu lékaře.
Lymfoven (lymfatická přístrojová drenáž): přístrojová masáž je prováděna pomocí návleků na dolní končetiny, tímto přístrojem působíme na lymfatický systém tkáně. Cílem je podpora odtoku lymfy z tkání. Je využívána k léčbě otoků končetin, léčení jizev, celulitidě, detoxikaci organismu, atd.
Plynové injekce - Procedura je aplikována jednorázovou podkožní jehlou. Do podkoží je vpraveno cca 15 ml kysličníku uhličitého. Tento po vstřebání stimuluje rozšíření drobných kapilár a tudíž zlepšení prokrvrní předmětné oblasti. Tato procedura se užívá při svalovém napětí či bolestech kloubů.
Skotský střik - Procedura je aplikována masérem, který provádí masáž celého těla, zepředu i zezadu proudem vody pod tlakem 2 kPa, střídavě horkou a studenou vodou.
Saunování 
Oxygenoterapie (též kyslíková terapie) - Maskou je inhalován kyslík, který je vyráběn průběžně v generátoru oxygenátoru. Procedura je vícekroková (dle prof. Ardene). K proceduře jsou podávány minerály a vitamíny.
Léčebný tělocvik
Léčebný tělocvik skupinový (s fyzioterapeutem) - má celkově mobilizační a regenerační účinek na pohybový a kardiovaskulární aparát.
Léčebný tělocvik individuální (s fyzioterapeutem) - je zaměřeno na problémy pohybového aparátu zjištěné při lékařském vyšetření.
Léčebný tělocvik v bazénu (s fyzioterapeutem) - Cvičení probíhá v bazénu 1,40 m hlubokém. Zlepšuje kondici, pomáhá při onemocněních pohybového aparátu. zpět

Lázně Luhačovice – volný čas:

Luhačovice nabízejí svým hostům a návštěvníkům nejen lázeňskou léčbu a pobyt v krásném přírodním prostředí, ale i možnost aktivního odpočinku, kulturní a společenské vyžití.
K lázeňskému životu každoročně patří: slavnost otevírání pramenů při zahájení lázeňské sezóny, hudební festival Janáček a Luhačovice, vystoupení předních umělců v Lázeňském divadle, kolonádní koncerty, zábavné programy v lázeňských hotelech, diskotéky, kino, posezení v příjemném prostředí lázeňských restaurací, kaváren a cukráren
Ke sportovní nabídce v Luhačovicích patří: tenis, minigolf, kuželky, sauny, fitness centra, squash, golf (cca 30 km od Luhačovic), cyklistika, koupání, turistika (procházky i náročnější túry po udržovaných a dobře značených turistických stezkách), koně, rybolov. zpět

Lázně Luhačovice – zajímavosti a okolí:

V nedalekém okolí Luhačovic je možno navštívit nejen hrady, zámky, muzea, skanzeny a další historické památky, ale také vinné sklepy v proslulých moravských vinařských oblastech.
Místa a zajímavosti, která je možné navštívit na zájezdech, organizovaných místními cestovními agenturami:
Arcibiskupské sklepy v Kroměříži 
Možnost navštívit a poznat nejen město Kroměříž, ale také arcibiskupské vinné sklepy, kde na vás čeká prohlídka sklepů, ale i ochutnávka 4 druhů vín. Pokud patříte mezi milovníky tohoto nápoje můžete si jej také zakoupit.
Hrad Buchlov - Velehrad
Prohlídka gotického hradu Buchlova, který patří mezi památky I. kategorie a je jedním z nejstarších hradů v ČR. Nachází se zde přírodovědné sbírky bohatá knihovna. Prohlídka velehradské baziliky, známého poutního místa na Moravě, které je spjato s cyrilometodějskou tradicí. Zájezd bývá spojován s posezením ve vinném sklípku.
Keramika Tupesy - bazilika Velehrad
Návštěva známé keramické dílny v Tupesích s možností nákupu. Prohlídka velehradské baziliky, známého poutního místa na Moravě, které je spjato s cyrilometodějskou tradicí.
Na závěr obvykle posezení ve stylovém vinném sklípku s hudbou.
Lázně Piešťany
Návštěva a prohlídka největších slovenských termálních lázní s prohlídkou lázeňského ostrova.
Rožnov pod Radhoštěm
Návštěva města, které je označováno též za srdce Valašska a bránu Beskyd. Město bylo založeno v r.1246. Známé Valašské muzum v přírodě, prvního svého druhu v Evropě.
Svatý Hostýn - poutní místo
Nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě. Hostýnská hora s barokním chrámem zasvěceným Panně Marii je už po tři století cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů. Nachází se zde také pramen, který má podle legendy léčivé účinky. V těsné blízkosti chrámu křížová cesta, která je umístěna volně v přírodě.
Trenčianské Teplice
Návštěva světoznámých slovenských lázní, k jejichž popularitě přispěly léčivé termální prameny a krásná příroda. Stavební zvláštností je lázeňský dům Sina s lázněmi Hammam, které jsou postaveny v maurském stylu.
Uherské Hradiště - bazilika Velehrad
Královské město Uherské Hradiště. Prohlídka národopisné expozice Slovácka ve Slováckém muzeu s výkladem. Prohlídka velehradské baziliky, známého poutního místa na Moravě, které je spjato s cyrilometodějskou tradicí.
Uherský Brod - Hluk
Okružní jízda s prohlídkou města Uherský Brod. Dále prohlídka rodinného muzea, skanzenových domků a tvrze v Hluku.
Veselí nad Moravou - Baťův kanál
Plavba lodí po řece Moravě z Veselí nad Moravou směrem do obce Vnorovy a zpět, plavba Baťovým kanálem, který je velmi atraktivním a neopakovatelným zážitkem pro dospělé i děti.
Vídeň - metropole Rakouska
Zastavení u barokního zámku Schönbrunnu, dřívějšího letního sídla rakouských císařů, jedné z nejtypičtějších staveb Vídně. Procházka zámeckým parkem, okružní jízda městem a pěší prohlídka historického centra s jeho nejvýznamnějšími památkami - Hofburg, Stephansdom atd.
Vizovice
Prohlídka barokního zámku s bohatou sbírkou obrazů a porcelánu. Exkurze do výrobny lihovin Akciové společnosti Rudolf Jelínek - shlédnutí výroby, stáčírny, ochutnávka, možnost nákupu za podnikové ceny. Program navazuje nákupem vizovického pečiva, jehož vznik se datuje do roku 1775. Zájezd končí posezením v příjemném prostředí Valašského šenku s občerstvením.
Vlčnov - Jízda králů
Navštivte vlčnovské slavnosti s tradiční Jízdou králů, které patří k nejnavštěvovanějším festivalům v České republice. Ještě v minulém století lze tento zvyk doložit téměř z celé Moravy, Čech a Slovenska. Dnes zůstal zachován pouze v jedné obci - slováckém Vlčnově. I vy se můžete stát svědky této nevšední podívané. Shlédnete spoustu zajímavého: tanec, lidové umění, písně, hudbu, kroje i obyčeje a zvyky moravského Slovácka.
Zámek Buchlovice - bazilika Velehrad
Prohlídka barokního zámku postaveného na způsob italské vily na přelomu 17. a 18. století. Zámek představuje ojediněle řešený architektonický komplex. K zámku patří také rozsáhlý anglický park s početnými výsadbami domácích a cizokrajných dřevin. Prohlídka velehradské baziliky, známého poutního místa na Moravě, které je spjato s cyrilometodějskou tradicí.
Zámek Milotice
Prohlídka barokního zámku v Miloticích,kde se na počátku nacházela středověká tvrz a v 16. století byla přestavená na čtyřkřídlý zámek. Tento zámek určitě stojí za shlédnutí spolu s nádvořím, jízdárnou, konírnou, francouzským parkem, skvěle vybavené interiéry.
ZOO a zámek Lešná
Návštěva zoologické zahrady v Lešné, která byla oficiálně otevřená již v roce 1948. Dnešní ZOO má téměř 250 druhů zvířat. Možnost individuální prohlídky zámku postaveného v secesním stylu, kde se nachází cenná dřevořezbářská výzdoba. zpět
Letecky.jpg
Pramen-stastneho.jpg
Ottovka.jpg
Vincentka.jpg
Lazenske-divadlo.jpg
Male-zalesi.jpg
Tenistka.jpg
Turisti.jpg